lycka är jävligt överskattat, man får vara nöjd om man är lite glad ibland.

22:46

22:09